PRZEDAWNIENIE MANDATU - PO JAKIM CZASIE NASTĘPUJE?

PRZEDAWNIENIE MANDATU - PO JAKIM CZASIE NASTĘPUJE?

06 GRUDZIEŃ 2019 09:20

PORADNIK | Przykrą konsekwencją niewłaściwego zachowania na drodze jest mandat. Parkowanie w niedozwolonym miejscu lub przekroczenie prędkości może znacząco uszczuplić portfel kierowcy.

A gdyby tak wstrzymać się z uregulowaniem należności? Czy mandaty się przedawniają? Jeśli tak, to po jakim czasie? Zebraliśmy kilka faktów w tym temacie, by odpowiedzieć na częste pytania kierowców.

-

CZY MANDATY ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Istnieją bowiem trzy typy mandatów i tylko jeden z nich ulega przedawnieniu. Mandat gotówkowy, który wystawiany jest osobom bez miejsca stałego pobytu w Polsce oraz zaoczny, wystawiany gdy na miejscu zdarzenia nie było sprawcy, nie przedawniają się. Przeterminowanie mandatu następuje wyłącznie wtedy, gdy grzywna ma charakter kredytowany. Wówczas kierowca, który popełnił wykroczenie zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym wystawiony był mandat. Przedawnienie mandatów gotówkowych lub zaocznych nie jest możliwe, ku niezadowoleniu kierowców, którzy zostali uwiecznieni na zdjęciu z fotoradaru. Wręczając kierowcy mandat kredytowany, funkcjonariusz zobowiązany jest do poinformowania go o terminie zapłaty oraz skutkach nieuiszczenia grzywny.

-

KREDYTOWANY MANDAT - PO JAKIM CZASIE PRZEDAWNIENIE?

Skoro wiadomo już, jaki mandat może stracić na ważności, czas dowiedzieć się, po jakim czasie jest przedawnienie mandatu. Licząc od chwili uprawomocnienia, czyli pokwitowania odbioru mandatu zachowuje on ważność przez 3 lata. Po upływie tego czasu następuje przedawnienie mandatu. Przed 2017 rokiem czas przedawnienia mandatu wynosił tylko rok. Czy jednak warto czekać, w nadziei, że należność się przeterminuje? To ryzykowne, ponieważ z każdym dniem kwota nieopłaconej kary rośnie za sprawą naliczanych odsetek. Dodatkowo, mandatem może zająć się komornik, Urząd Skarbowy lub wyznaczony przez wojewodę urzędnik, którzy skutecznie uprzykrzą życie niepokornemu kierowcy, dostarczając mu sporo stresu.

-

MANDATY - PRZEDAWNIENIE, A WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wiesz już, kiedy przedawnia się mandat. Co jednak w sytuacji, gdy po upływie 3 lat od jego uprawomocnienia wierzyciel postanawia złożyć pozew do sądu, by ściągnąć należność? Prawo wówczas jest po stronie kierowcy. Zgodnie z art. 503 Kodeksu postępowania cywilnego przedawniony mandat nie jest podstawą do ukarania kierowcy. Może on więc złożyć odwołanie, a sprawa z pewnością zostanie umorzona. Mimo wszystko, dużo lepszym wyjściem jest uniknięcie komplikacji i niezwłoczne uregulowanie kary, nim ulegnie ona przedawnieniu.

-

MANDAT Z FOTORADARU - PO JAKIM CZASIE PRZEDAWNIENIE?

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku mandatów z fotoradaru lub za nieprawidłowe parkowanie. Mamy wówczas do czynienia z mandatem zaocznym, ponieważ kierowca nie jest obecny na miejscu zdarzenia. Po jakim czasie mandat z fotoradaru ulega przedawnieniu? Tegu typu mandat nie przedawnia się. Opłatę w tym przypadku należy wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania mandatu, a w chwili jej uiszczenia, kara ulega uprawomocnieniu. Na wystawienie mandatu funkcjonariusz ma aż 180 dni. Mimo że nie dochodzi do przedawnienia mandatów z fotoradaru, instytucja wystawiająca mandat ma rok na wszczęcie postępowania przeciwko kierowcy i skierowanie sprawy do sądu. Gdy to zrobi, ma dodatkowe 2 lata na uzyskanie prawomocnego wyroku od sądu. Jeśli okaże się niekorzystny dla kierowcy, będzie on zobowiązany nie tylko ponieść koszty mandatu, ale też postępowania sądowego.

-

PRZEDAWNIENIE MANDATÓW ZA NIEWŁAŚCIWE PARKOWANIE

Mandat za wycieraczką za parkowanie w niewłaściwym miejscu lub brak biletu parkingowego to mandat zaoczny. W związku z tym, że zostaje on uprawomocniony w momencie jego zapłacenia, nie może ulec przedawnieniu. Kierowca, który nie ureguluje należności w ciągu 7 dni może być jednak ścigany za wykroczenie, w trybie procesowym. Przedawnione mandaty zaoczne to takie, w których wykroczenie uległo przeterminowaniu, a postępowanie sądowe nie zostało wszczęte w ciągu roku od otrzymania mandatu. Podobnie jak w sytuacji, kiedy przedawnia się mandat z fotoradaru, także i tutaj wszczęcie postępowania odsuwa w czasie termin przedawnienia o kolejne 2 lata, w ciągu których musi zapaść prawomocny wyrok. W przeciwnym razie kierowca zwolniony jest z obowiązku zapłaty.

To już wszystko, co musisz wiedzieć na temat przedawnienia mandatów. Jak widzisz, w niektórych przypadkach kary można uniknąć. Czy jednak warto ryzykować? My radzimy, by nie zwlekać z uregulowaniem należności i opłacić mandat w terminie, a na przyszłość trzymać się przepisów.

___

fot.: porowneo.pl

Zapisz się do newslettera

Szanujemy Twoje dane.

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Klauzuli Informacyjnej.

Twoja zgoda na otrzymywanie Newslettera: