MITSUBISHI MOTORS POLSKA POWYŻEJ EUROPEJSKIEJ ŚREDNIEJ W 2021 ROKU

MITSUBISHI MOTORS POLSKA POWYŻEJ EUROPEJSKIEJ ŚREDNIEJ W 2021 ROKU

24 LUTY 2022 09:00

MITSUBISHI | 7 000 polskich klientów dało serwisom Mistubishi najwyższe noty. Polska znacznie powyżej europejskiej średniej.

Średni wynik w Polsce w obszarze dwóch najbardziej istotnych wskaźników obrazujących zadowolenie klientów, tj. satysfakcja oraz rekomendacja, osiągnął 93 punkty NPS (Net Promotor Score), które określają odsetek pozytywnych rekomendacji pomniejszony o procent niezadowolonych respondentów. Oznacza to, że conajmniej 93% przebadanych klientów przyznało maksymalną notę punktów za pracę autoryzowanych serwisów Mitsubishi.

Wysoki poziom pracy serwisów Mitsubishi w Polsce potwierdza także porównanie tych wyników z rezultatami innych krajów europejskich, badających zadowolenie klientów tą samą metodą. W zestawieniu, które oprócz wyników satysfakcji i rekomendacji obrazuje rezultaty zadowolenia z przebiegu całego procesu serwisowego i dotrzymania standardów obsługi klientów, serwisy w Polsce uzyskały nie tylko wyższe wyniki w każdym obszarze, ale wyniki te wyraźnie przewyższają średnią w innych krajach europejskich.

Podsumowanie wyników badań zadowolenia klientów salonów Mitsubishi za okres od stycznia do grudnia 2021 jest z kolei dowodem na wysoki poziom obsługi w polskich salonach Mitsubishi Motors. Wyniki badania satysfakcji i rekomendacji w roku 2021 osiągnęły poziom 83 punktów NPS, co było rezultatem bardzo dobrych ocen pracy salonów Mitsubishi przez klientów. Dotrzymanie wysokich standardów w sprzedaży samochodów potwierdza zestawienie wyników oceny całego procesu sprzedaży w salonach Mitsubishi w Polsce z wynikami uzyskanymi w innych krajach Europy – w tym obszarze nasz kraj także plasuje się powyżej europejskiej średniej.

„Cieszymy się, że pomimo trudnych, pandemicznych czasów nasi dilerzy nadal doskonalą swoje umiejętności i oferują bardzo wysoką jakość obsługi. Wiemy, że dla naszych klientów właśnie jakość, zaufanie i komfort są coraz ważniejsze, dlatego systematycznie prowadzimy program intensywnych szkoleń, badając jednocześnie zmieniające się potrzeby klientów i oferując oczekiwane przez nich udogodnienia, takie, jak serwis door-to-door, darmowe kontrole przed wakacjami i zimą, czy sezonowe, atrakcyjne oferty zakupu części i akcesoriów.” – skomentował Jacek Wichowski - kierownik działu serwisu w polskim oddziale Mitsubishi Motors.

-

-

___
źródło: Mitsubishi Motors Polska. Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany bez uprzedzenia, bez podania przyczyny. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

Zapisz się do newslettera

Szanujemy Twoje dane.

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Klauzuli Informacyjnej.

Twoja zgoda na otrzymywanie Newslettera: